ŠTŠADNEVA, V.; RAESTE, E. Kakskeelse oskussõnastiku koostamise teoreetilisi vaatenurki ja praktilisi lahendusi. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, v. 1, n. 1, p. 81-98, 1 Jul. 2010.