GRÜNTHAL, R. Sijasynkretismi morfologian koetinkivenä. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, v. 1, n. 2, p. 91-113, 31 Dec. 2010.