PAJUSALU, R.; PAJUSALU, K. Konditsionaal relatiivlauses. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, Tartu, Estonia, v. 1, n. 2, p. 243–254, 2010. DOI: 10.12697/jeful.2010.1.2.13. Disponível em: https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/jeful.2010.1.2.13. Acesso em: 14 apr. 2024.