PLADO, H. Eesti keele da-infinitiivis öeldisverbiga tingimuslaused. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, v. 1, n. 2, p. 255-272, 31 Dec. 2010.