KALLIOKOSKI, J. Plurilingual competence, styles and variation. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, Tartu, Estonia, v. 2, n. 2, p. 87–110, 2011. DOI: 10.12697/jeful.2011.2.2.05. Disponível em: https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/jeful.2011.2.2.05. Acesso em: 3 mar. 2024.