LATOMAA, S.; SUNI, M. Multilingualism in Finnish schools: policies and practices. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, v. 2, n. 2, p. 111-136, 31 Dec. 2011.