ROSS, K. Supplements to Johannes Gutslaff’s term creation. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, v. 3, n. 1, p. 279-296, 31 Dec. 2012.