JÜRGENSTEIN, L. Koodivahetusest Peterburi vanema põlvkonna eestlaste keelekasutuses. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, v. 3, n. 2, p. 31-55, 31 Dec. 2012.