KALVIK, M.-L.; PIITS, L. Sõna esinemissagedus ja tähenduste eristamise vajadus häälduse mõjutajana. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, Tartu, Estonia, v. 10, n. 1, p. 71–88, 2019. DOI: 10.12697/jeful.2019.10.1.04. Disponível em: https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/jeful.2019.10.1.04. Acesso em: 18 may. 2024.