SAHKAI, H.; MIHKLA, M. Intensiivsus, rõhk ja välde eesti keeles. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, v. 10, n. 1, p. 191-210, 17 Dec. 2019.