TERAS, P. Sõnaalgulise /h/ hääldus samadel kõnelejatel avalikus ja argisuhtluses. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, Tartu, Estonia, v. 10, n. 1, p. 211–231, 2019. DOI: 10.12697/jeful.2019.10.1.11. Disponível em: https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/jeful.2019.10.1.11. Acesso em: 23 jun. 2024.