PAE, T. „Meil oli Mihkel Mehka ja ta naise nimi Hipp“ – Hargla kihelkonna tunnuslikest eesnimedest. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, Tartu, Estonia, v. 11, n. 1, p. 131–146, 2020. DOI: 10.12697/jeful.2020.11.1.06. Disponível em: https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/jeful.2020.11.1.06. Acesso em: 3 oct. 2023.