LAANSALU, T.; PÄLL, P. Marja Kallasmaa 70 [in English]. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, Tartu, Estonia, v. 11, n. 1, p. 19–21, 2020. DOI: 10.12697/jeful.2020.11.1.01b. Disponível em: https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/jeful.2020.11.1.01b. Acesso em: 28 sep. 2023.