FASTER, M.; PÄLL, P. Foreword. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, Tartu, Estonia, v. 11, n. 1, p. 7–8, 2020. Disponível em: https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/16703. Acesso em: 27 sep. 2023.