DUVALLON, O. ‑kin-liitteen semantiikasta ja diskursiivisista tehtävistä. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, Tartu, Estonia, v. 12, n. 1, p. 41–78, 2021. DOI: 10.12697/jeful.2021.12.1.02. Disponível em: https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/jeful.2021.12.1.02. Acesso em: 3 mar. 2024.