TRAGEL, I.; KLAVAN, J. Kuhu suundub püsivus? Verbidega jääma ja jätma väljendatud sündmuste kujutamine katses. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, Tartu, Estonia, v. 12, n. 1, p. 369–395, 2021. DOI: 10.12697/jeful.2021.12.1.10. Disponível em: https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/jeful.2021.12.1.10. Acesso em: 23 feb. 2024.