KALLIO, P. The Position of Leivu. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, Tartu, Estonia, v. 12, n. 2, p. 123–143, 2021. DOI: 10.12697/jeful.2021.12.2.05. Disponível em: https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/jeful.2021.12.2.05. Acesso em: 2 dec. 2023.