LINDSTRÖM, L. Keeldkõne mitmuse 1. isiku vormide varieerumine ja tüpoloogiline keelemuutus: kas probleem keelekorralduse jaoks?. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, Tartu, Estonia, v. 14, n. 1, p. 227–262, 2023. DOI: 10.12697/jeful.2023.14.1.07. Disponível em: https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/21315. Acesso em: 23 feb. 2024.