Valts Ernštreits, Valts, and Karl Pajusalu. 2018. “Foreword / Eessõna / Eḑḑisõnā”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 9 (2). Tartu, Estonia:3-8. https://doi.org/10.12697/jeful.2018.9.2.00.