Norvik, Miina, Helle Metslang, and Karl Pajusalu. 2018. “The Supine Inessive Construction in Salaca Livonian”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 9 (2). Tartu, Estonia, 215-40. https://doi.org/10.12697/jeful.2018.9.2.10.