Habicht, Külli, and Külli Prillop. 2013. “Sõnaharuldusi Heinrich Stahli Teostest”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 4 (3). Tartu, Estonia:13-36. https://doi.org/10.12697/jeful.2013.4.3.01.