Küngas, Annika. 2013. “Lt- Ja Sti-Liiteliste Adverbide Kasutuse Muutumine Eesti Kirjakeeles”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 4 (3). Tartu, Estonia, 73-92. https://doi.org/10.12697/jeful.2013.4.3.04.