Praakli, Kristiina. 2017. “Saateks / Foreword”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 8 (1). Tartu, Estonia, 5-6. https://doi.org/10.12697/jeful.2017.8.1.00.