Vunk, Aldur. 2014. “Metsepole Livonians from the 14th to the 17th Century”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 5 (1). Tartu, Estonia, 37-60. https://doi.org/10.12697/jeful.2014.5.1.03.