Pajusalu, Karl. 2013. “Edela-Eesti Kohad Ja Keel Salomo Heinrich Vestringi Sõnaraamatus”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 4 (3). Tartu, Estonia:93-120. https://doi.org/10.12697/jeful.2013.4.3.05.