Tuisk, Tuuli. 2018. “Observations on Affricates in Livonian”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 9 (2). Tartu, Estonia, 189-214. https://doi.org/10.12697/jeful.2018.9.2.09.