Sahkai, Heete, Meelis Mihkla, and Hille Pajupuu. 2015. “Saatesõna ESUKA – JEFUL Erinumbrile ‘Kõneuurimise suundi’”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 6 (3). Tartu, Estonia, 7-8. https://doi.org/10.12697/jeful.2015.6.3.00b.