Kalvik, Mari-Liis, and Liisi Piits. 2015. “Lugemiseksperiment Fonoloogilise Varieerumise Uurimiseks”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 6 (3). Tartu, Estonia, 49-77. https://doi.org/10.12697/jeful.2015.6.3.02.