Sahkai, Heete, Meelis Mihkla, and Mari-Liis Kalvik. 2015. “Emfaas Ja Fookus Eesti Keeles”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 6 (3). Tartu, Estonia, 97-122. https://doi.org/10.12697/jeful.2015.6.3.04.