Eslon, Pille. 2016. “Funktsionaalsemantiline väli Kui modaaltähenduste Liigitamise Ja Keelte Võrdlemise Alus”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 7 (2). Tartu, Estonia:27-47. https://doi.org/10.12697/jeful.2016.7.2.02.