Laanemets, Anu, and Helena Mihkelson. 2016. “Modaalsuse Tõlkimisest: Rootsi Modaaltegusõna <i>böra</i&gt; Ja Selle Tõlkevasted Eesti Keeles”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 7 (2). Tartu, Estonia, 93-123. https://doi.org/10.12697/jeful.2016.7.2.05.