Treikelder, Anu. 2016. “/I>”;. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 7 (2). Tartu, Estonia:159-86. https://doi.org/10.12697/jeful.2016.7.2.07.