Editors, Editors. 2018. “Abbreviations”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 9 (1). Tartu, Estonia, 7-8. https://doi.org/10.12697/jeful.2018.9.1.00.