Heinsoo, Heinike, and Eva Saar. 2015. “Sound Symbolism of Expressive Verbs in Finnic Languages (Estonian, Finnish, Ingrian, Votic)”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 6 (1). Tartu, Estonia, 55-74. https://doi.org/10.12697/jeful.2015.6.1.04.