Kruse, Mari. 2014. “Võõrkeeleõpe Kui Sotsiaalne, sünergiline Ja Teadvustatud Protsess”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 5 (3). Tartu, Estonia:37-56. https://doi.org/10.12697/jeful.2014.5.3.02.