Tenjes, Silvi. 2014. “Multimodaalne Suhtlus Ja Kognitsiooniuuringud Pedagoogikas”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 5 (3). Tartu, Estonia, 115-32. https://doi.org/10.12697/jeful.2014.5.3.06.