Klavan, Jane, Ann Veismann, and Anni Jürine. 2013. “Katselised Meetodid tähenduse Uurimisel”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 4 (1). Tartu, Estonia, 17-34. https://doi.org/10.12697/jeful.2013.4.1.02.