Hint, Helen, Maria Reile, and Renate Pajusalu. 2013. “Kontekst Ja Viitamine: Argivestlused, Legod Ja Narratiivid”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 4 (1). Tartu, Estonia, 161-83. https://doi.org/10.12697/jeful.2013.4.1.10.