Volkonskaya, Maria. 2013. “/I>”;. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 4 (2). Tartu, Estonia:145-56. https://doi.org/10.12697/jeful.2013.4.2.08.