Pool, Raili. 2010. “Eesti Keele Teise Keelena Uurimine Tartu Ülikoolis - Hetkeseis Ja Perspektiivid”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 1 (1). Tartu, Estonia, 5-19. https://doi.org/10.12697/jeful.2010.1.1.01.