Ernits, Enn. 2010. “Vadja Kirjaviisist Ja Sõnaloomest”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 1 (1). Tartu, Estonia, 41-56. https://doi.org/10.12697/jeful.2010.1.1.03.