Štšadneva, Valentina, and Eve Raeste. 2010. “Kakskeelse Oskussõnastiku Koostamise Teoreetilisi Vaatenurki Ja Praktilisi Lahendusi”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 1 (1). Tartu, Estonia, 81-98. https://doi.org/10.12697/jeful.2010.1.1.05.