Zirnask, Tatiana. 2010. “Rõhk Ja Kestus mokša Keele Kesk-Vadi Murdes”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 1 (1). Tartu, Estonia:99-111. https://doi.org/10.12697/jeful.2010.1.1.06.