Eslon, Pille, and Katre Õim. 2010. “Objektikäänete Kasutamisest Sageduse Ja Markeerituse Seisukohalt”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 1 (2). Tartu, Estonia:69-89. https://doi.org/10.12697/jeful.2010.1.2.05.