Grünthal, Riho. 2010. “Sijasynkretismi Morfologian Koetinkivenä”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 1 (2). Tartu, Estonia, 91-113. https://doi.org/10.12697/jeful.2010.1.2.06.