Keevallik, Leelo. 2010. “Hinnangu Grammatikast”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 1 (2). Tartu, Estonia, 147-61. https://doi.org/10.12697/jeful.2010.1.2.08.