Lindström, Liina, and Virve-Anneli Vihman. 2010. “Ise Ise”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 1 (2). Tartu, Estonia, 219-41. https://doi.org/10.12697/jeful.2010.1.2.12.