Pajusalu, Renate, and Karl Pajusalu. 2010. “Konditsionaal Relatiivlauses”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 1 (2). Tartu, Estonia:243-54. https://doi.org/10.12697/jeful.2010.1.2.13.