Ferenc, Victoria. 2011. “Challenges of Hungarian High Education in Ukraine”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 2 (1). Tartu, Estonia, 141-55. https://doi.org/10.12697/jeful.2011.2.1.09.