Kalliokoski, Jyrki. 2011. “Plurilingual Competence, Styles and Variation”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 2 (2). Tartu, Estonia:87-110. https://doi.org/10.12697/jeful.2011.2.2.05.